Αρχιτεκτονικά Σχέδια

Το κτήριο της «Θόλου», το οποίο έχει επιφάνεια 2.256,68 τ.μ., είναι ένα κέλυφος που περιλαμβάνει μία ημισφαιρική αίθουσα ψηφιακών προβολών, με κοίλο εσωτερικό χώρο, χωρητικότητας 132 ατόμων.

Η αίθουσα προβολών αποτελείται από ένα συμπαγές εξωτερικό σφαιρικό κέλυφος και εσωτερικά από ένα κεκλιμένο επίπεδο με αναβαθμούς, στο οποίο διατάσσονται αμφιθεατρικά οι θέσεις των θεατών. Η πρόσβαση στην αίθουσα προβολών γίνεται μέσα από τον ενιαίο χώρο εισόδου-υποδοχής, στον οποίο οι επισκέπτες εισέρχονται είτε από την οδό Πειραιώς είτε από τους υπόγειους χώρους στάθμευσης του Πολιτιστικού Κέντρου και διαμέσου του αιθρίου.

Ο χώρος υποδοχής έχει τη μορφή υπόστυλης αίθουσας, όπου τρίδυμες κολόνες υποστηρίζουν μία κυματοειδή στέγη. Στη στέγη ανοίγονται σχισμές οι οποίες δίνουν έντονη αίσθηση φωτισμού στο εσωτερικό.


H κατασκευή και εξοπλισμός της ΘΟΛΟΥ, χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής του Γ'ΚΠΣ,
(50% Εθνικοί πόροι 50% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Don't Miss Out!

Educational Programs

READ

Latest News
& Announcements

Stay informed about all the events and news of the "Hellenic Cosmos" Cultural Center