Στον «Eλληνικό Kόσμο» φιλοξενούνται ποικίλες εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, εταιρικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και συνεντεύξεις Τύπου. Η υπερσύγχρονη κτηριακή και τεχνολογική υποδομή του, σε συνδυασμό με την άρτια εξυπηρέτηση από το εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρουν υπηρεσίες και δυνατότητες που μπορούν να ανταποκριθούν και στις πιο απαιτητικές και καινοτόμους εκδηλώσεις.

Don't Miss Out!

Educational Programs

READ

Latest News
& Announcements

Stay informed about all the events and news of the "Hellenic Cosmos" Cultural Center