Τρόποι Συμμετοχής

Ο «Ελληνικός Κόσμος», ως ένας πολιτιστικός χώρος που επικοινωνεί συνεχώς με το κοινό του με τρόπο άμεσο και ζωντανό, έχει δημιουργήσει ομίλους επικοινωνίας και δραστηριοποίησης για ενηλίκους αλλά και παιδιά. Ο Σύλλογος Φίλων του ΙΜΕ, η παιδική λέσχη IMEάκια, αλλά και τα προγράμματα εθελοντισμού, δίνουν τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του «Ελληνικού Κόσμου».

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Κέντρο Πολιτισμού του στηρίζονται σημαντικά στην ευαισθητοποίηση ιδιωτικών φορέων, αλλά και της Πολιτείας, που μέσα από χορηγίες και δωρεές συμβάλλουν στην ανάπτυξη του έργου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χορηγίες - Δωρεές
Εθελοντισμός
Σύλλογος Φίλων του ΙΜΕ
ΙΜΕάκια

Don't Miss Out!

Educational Programs

READ

Latest News
& Announcements

Stay informed about all the events and news of the "Hellenic Cosmos" Cultural Center