Η Κατασκευή

Το κέλυφος της «Θόλου» είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο εξωτερικά επενδύεται από ανοξείδωτο πλέγμα. Η σφαίρα περιβάλλεται από μεταλλικούς «δακτυλίους», που συμβάλλουν στην εικόνα του πλανητικού σώματος, αλλά χρησιμεύουν εξίσου και στο φωτισμό του κελύφους. Η αναρτημένη οθόνη ημισφαιρικού σχήματος (Dome Screen), πάνω στην οποία γίνονται οι ψηφιακές προβολές, είναι κατασκευασμένη από διάτρητα φύλλα αλουμινίου σε μεταλλικό σκελετό και εδράζεται σε περιμετρικό τοιχίο.

H κατασκευή και εξοπλισμός της ΘΟΛΟΥ, χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής του Γ'ΚΠΣ,
(50% Εθνικοί πόροι 50% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Don't Miss Out!

Educational Programs

READ

Latest News
& Announcements

Stay informed about all the events and news of the "Hellenic Cosmos" Cultural Center