Σαββατιάτικα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά 3-5 ετών

Τα Σαββατιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα ολοκληρώθηκαν.

Κοντά σας πάλι τον Οκτώβριο!


Οικογενειακά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών, μαζί με τους γονείς τους. Βιωματικές δραστηριότητες με θέματα εμπνευσμένα από τη μυθολογία, την ελληνική διατροφή, το διάστημα και την προϊστορία.Προηγούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Don't Miss Out!

Educational Programs

READ

Latest News
& Announcements

Stay informed about all the events and news of the "Hellenic Cosmos" Cultural Center