Συντελεστές

Γενικός Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Έργου
Δημήτρης Εφραίμογλου (Διευθύνων Σύμβουλος ΙΜΕ)

Προϊσταμένη Aρχή
Διοικητικό Συμβούλιο ΙΜΕ

Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Γιαννούλης-Γιαννουλόπουλος (Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Έργων ΙΜΕ)

Συντονιστής Σχεδιασμού και Προμηθειών Τεχνολογικού Εξοπλισμού
Ιωάννης Καρύγιαννης (Hλεκτρολόγος Mηχανικός)

Διευθύνουσα Yπηρεσία
Υπηρεσία Συντονισμού Έργων ΙΜΕ (ΥΣΕ)
Γεώργιος Γιαννούλης-Γιαννουλόπουλος (Προϊστάμενος ΥΣΕ)
Ιωάννης Καρύγιαννης (Hλεκτρολόγος Mηχανικός)
Αικατερίνη Τζωάννου (Πολιτικός Μηχανικός)
Αντώνης Δρίμερης (Πολιτικός Μηχανικός)
Σμαρούλα Μυλωνά (Διοικητική Yποστήριξη)

Ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός «ΘΟΛΟΥ»

Τεχνολογικός Σύμβουλος - Τεχνολογικός Σύμβουλος Μελετητής ειδικών τεχνολογιών
Visual Acuity Limited

Σχεδιασμός και ενσωμάτωση συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας, υπολογιστών πραγματικού χρόνου, προβολής, διάδρασης και ήχου
Τμήμα Εικονικής Πραγματικότητας ΙΜΕ
Αθανάσιος Γκαϊτατζής (Προϊστάμενος)
Γιώργος Παπαϊωάννου (Προγραμματιστής Eικονικής Πραγματικότητας)
Δημήτρης Χριστόπουλος (Προγραμματιστής Eικονικής Πραγματικότητας)

Τεχνολογίες υποστήριξης παραγωγών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων
Τμήμα Tρισδιάστατων Γραφικών IME
Ευάγγελος Χριστοδούλου (Προϊστάμενος)
Αβραάμ Ωνασιάδης (Σχεδιαστής Τρισδιάστατων Γραφικών)

Σχεδιασμός παρακολούθηση και επίβλεψη εγκατάστασης οπτικοακουστικών μέσων
Τμήμα Υποστήριξης Οπτικοακουστικών Μέσων IME
Πέτρος Στέφας (Προϊστάμενος)

Λειτουργικός Σχεδιασμός «Θόλου»
Ηλίας Σπιρτούνιας (Διευθυντής «Ελληνικού Κόσμου» - ΙΜΕ)


Επίβλεψη εργασιών κατασκευής και υλοποίησης

Μονάδα Επίβλεψης Κατασκευαστικών Έργων ΙΜΕ
Σταύρος Κωνσταντινίδης (Προϊστάμενος Επίβλεψης)
Ελένη Αντωνίου (Μηχανολόγος Mηχανικός)
Ιωάννης Μοιρώτσος (Tεχνολόγος Πολιτικός Mηχανικός)
Πωλίνα Τορτοπίδη (Αρχιτέκτων)
Παρή Δημοπούλου (Γραμματειακή Υποστήριξη)

ΚΙΩΝ ΑΤΕ
Visual Acuity Limited

Mελέτες - υψηλή επίβλεψη
Αρχιτεκτονικές μελέτες: Γιώργος Ανδρεάδης - Ναταλία Εφραίμογλου - Γιάννης Τσιώμης
Στατικές μελέτες: ΟΜΕΤΕ ΑΕ
Ηλεκρομηχανολογικές μελέτες: HM EΠE
Ακουστική Μελέτη: Θεόδωρος Τιμαγένης

Τεχνικός Σύμβουλος Έργου
ΚΙΩΝ ΑΤΕ

Το σύνολο του έργου αποτελείται από τις επτά ακόλουθες διακριτές εργολαβίες έργων και προμηθειών, οι οποίες ανατέθηκαν κατόπιν διεθνών διαγωνισμών:

  1. Εκσκαφές αντιστήριξης: Ανάδοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
  2. Κατασκευαστικές εργασίες, διαμόρφωση χώρου πρόσβασης, υπόγεια, υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης, διασύνδεση και ανωδομή «Θόλου»: Ανάδοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
  3. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού (Ειδικά θεατρικά καθίσματα με διαδραστικές δυνατότητες): Ανάδοχος εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΕ
  4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού (Δομή/Οθόνη προβολής): Ανάδοχος εταιρεία TELMACO AE
  5. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού (Κεντρικό υπερυπολογιστικό σύστημα, playback system και λοιπά συστήματα): Ανάδοχος εταιρεία: ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ
  6. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού (ακουστικά συστήματα - συστήματα ελέγχου - συστήματα πολυγλωσσικής μετάφρασης- VIDEOWALL - ενσωμάτωση): Ανάδοχος εταιρεία TELMACO AE
  7. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού (συστήματα προβολής): Ανάδοχος εταιρεία SEOS ltd.


Don't Miss Out!

Educational Programs

READ

Latest News
& Announcements

Stay informed about all the events and news of the "Hellenic Cosmos" Cultural Center