«Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου: Δυνατότητες και Προοπτικές».

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2008 διοργανώθηκε στον «Ελληνικό Κόσμο» ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου: Δυνατότητες και Προοπτικές». Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η εξέταση των ευκαιριών που η πληροφορική επιστήμη και η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρουν, γενικά όσον αφορά τη διαχείριση περιεχομένου και ειδικότερα του ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και οι μεθοδολογικές προσαρμογές που είναι απαραίτητες για την πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των πληροφοριακών εργαλείων.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τις ομάδες υλοποίησης τριών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, στα οποία συμμετέχει το ΙΜΕ:

  • ΕΜΕ: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
    www.metaon.gr

Οι παρευρισκόμενοι είχαν ενεργό συμμετοχή στις εργασίες της ημερίδας και στις συζητήσεις που ακολούθησαν. Την ημερίδα χαιρέτισε ο κ. Δημήτρης Εφραίμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

  • Το έργο «ΕΜΕ: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού» συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.
  • Το έργο «Διάχωρον: Διαχείριση Χωροχρονικών και Σημασιολογικών Δεδομένων για την Τεκμηρίωση Ιστορικής Πληροφορίας» συγχρηματοδοτήθηκε από τους συμμετέχοντες φορείς και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. Αττικής: «Χρηματοδότηση Ερευνητικών Σχημάτων (Μορφές Απλής Συνεργασίας, Εταιρικού Σχήματος Συνεργασίας, είτε Νομικής Μορφής Εταιρικού Σχήματος»).
  • Το έργο "ΜεταΌν: Οντολογικά κατευθυνόμενη δημιουργία και διαχείριση μεταδεδομένων για «έξυπνη» αναζήτηση σε συλλογές κειμένων και εικόνων" συγχρηματοδοτήθηκε από τους συμμετέχοντες φορείς και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας» του Μέτρου 3.3 «΅Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας».

Μη Χάσετε!

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Σύλλογος Φίλων

Γίνε Εθελοντής στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού προσφέρει την ευκαιρία εθελοντικής εργασίας σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τελευταία Νέα
& Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις και τα νέα του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»