Υλοποίηση

Ο σχεδιασμός της «Θόλου» ξεκίνησε το 2002. Οι μελέτες του έργου εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του ΙΜΕ, και συγκεκριμένα της Υπηρεσίας Συντονισμού Έργων. Τις αρχιτεκτονικές μελέτες εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Γιώργος Ανδρεάδης, Ναταλία Εφραίμογλου και Ιωάννης Τσιώμης, τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες το γραφείο Διαμαντούρος ΕΠΕ και τις στατικές μελέτες η εταιρεία ΟΜΕΤΕ. Τις μελέτες ειδικής τεχνολογίας εκπόνησε η εταιρεία Visual Acuity ltd. σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τεχνολογικά τμήματα του ΙΜΕ: το τμήμα Υποστήριξης και Οπτικοακουστικών Μέσων και το τμήμα Εικονικής Πραγματικότητας. Η εταιρεία Acuity ltd. συνέβαλε συνολικά στον αρχιτεκτονικό και λειτουργικό σχεδιασμό του έργου. Τεχνικός σύμβουλος του ΙΜΕ για το έργο ήταν η εταιρεία ΚΙΩΝ ΑΤΕ.

Η πολιτεία υποστήριξε ενεργά την υλοποίηση του έργου: οι μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ήδη από το 2003, ενώ η Διοίκηση και η Επίβλεψη του έργου χρηματοδοτήθηκε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της «Θόλου» εντάχθηκαν τον Ιούνιο του 2004 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με χρηματοδότηση 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 50% από εθνικούς πόρους, με προϋπολογισμό ένταξης 12.000.000 ευρώ. Η συνολική δαπάνη για το έργο ανέρχεται σε 15.000.000 ευρώ κατά προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των μελετών και της διοίκησης-επίβλεψης του έργου.

Το έργο υλοποιήθηκε με επάρκεια και διαφάνεια, τηρώντας πλήρως τις υψηλές προδιαγραφές του σχεδιασμού του, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν με τις εκσκαφές αντιστήριξης το 2004, ενώ οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Ιανουάριο του 2005. Η εγκατάσταση των ειδικών τεχνολογιών έλαβε χώρα κατά το μεγαλύτερο μέρος της εντός του 2006.


H κατασκευή και εξοπλισμός της ΘΟΛΟΥ, χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής του Γ'ΚΠΣ,
(50% Εθνικοί πόροι 50% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Μη Χάσετε!

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Σύλλογος Φίλων

Γίνε Εθελοντής στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού προσφέρει την ευκαιρία εθελοντικής εργασίας σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τελευταία Νέα
& Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις και τα νέα του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»