Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του εξέλιξη. Η ΕΜΕ περιλαμβάνει κυρίως λήμματα από περιοχές που βρίσκονται εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους.


Το συγκεκριμένο έργο επιδιώκει να προσφέρει μια σφαιρική θεώρηση της ανάπτυξης, χωρικής διασποράς και χρονικής εξέλιξης του ελληνικού πολιτισμικού φαινομένου. Τα υπό εξέταση θέματα δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, αποκομμένα από το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκαν, αλλά σε σχέση με την ιστορία της εκάστοτε γεωγραφικής περιοχής και τις μη ελληνικές πολιτισμικές παραδόσεις. Απώτερη επιδίωξη της ΕΜΕ είναι να συμβάλει στην κατανόηση της διαμόρφωσης και διάχυσης του ελληνικού πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις επαφές και ωσμώσεις του με άλλες πολιτισμικές πραγματικότητες και παραδόσεις.

Η διάθεση του έργου μέσω του Διαδικτύου με ελεύθερη πρόσβαση και η επί τούτου σχεδιασμένη διαδικτυακή του υποδομή το καθιστούν προσιτό σε πολύ ευρύτερο και πολυπληθέστερο κοινό από αυτό μιας έντυπης έκδοσης από τη στιγμή που ο παγκόσμιος δικτυακός ιστός αποτελεί σήμερα ένα από τα κυριότερα μέσα εκπαίδευσης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Επιμέρους ηλεκτρονικοί τόμοι

Μικρά Ασία - Τόμος πρώτος

Καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και ανάλυση των ιστορικών δεδομένων του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου της Μικράς Ασίας. Εύξεινος Πόντος - Τόμος δεύτερος

Η πολυμορφία και ο πλούτος της ιστορίας και του πολιτισμού των παρευξείνιων παραλίων με έμφαση στην ελληνική παρουσία.

Κωνσταντινούπολη - Τόμος τρίτος

Η πολυτάραχη ιστορία της πόλης που ξεκίνησε από μια αποικία των Μεγαρέων και εξελίχθηκε σε πρωτεύουσα ολόκληρης αυτοκρατορίας.


Μη Χάσετε!

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Σύλλογος Φίλων

Γίνε Εθελοντής στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού προσφέρει την ευκαιρία εθελοντικής εργασίας σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τελευταία Νέα
& Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις και τα νέα του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»